Poland

  • Total credit: 500
  • Recent average credit: 0.08
  • Country: Poland
  • Type:
  • Founder: arturg
  • New members in last day:
  • Total members: 585
  • Active members: 0
  • Members with credit: 1

Description

Zapraszamy do liczenia i myślenia!

Pomagamy nauce, ale nie zapominamy o koniecznej oszczędności zasobów surowcowych, energii jak i tworzeniu wartościowej kultury intelektualnej wokół obliczeń rozproszonych, dlatego, że ostatecznie zdobycze nauki zostaną wykorzystane nie w próżni społecznej, jak się komuś może naiwnie wydawać a gorzej lub lepiej w społeczeństwie o określonej kulturze intelektualnej.

Częścią tej kultury jest racjonalna (!) ekologia, która obok rozwoju nauki i techniki oraz doskonalenia systemów politycznych stanowi jeden z najważniejszych kierunków, w jakim powinna iść nasza współczesna cywilizacja. Stawką jest przetrwanie w tym sensie, w jakim zasoby cywilizacji i biologiczne otoczenie człowieka decydują o jego przetrwaniu. (Jeżeli ktoś ma odmienne zdanie, to proszę o maila ;) ).

Dlatego w obliczu powszechnej nieświadomości, nazwijmy ją umownie ekologicznej, prezentowanej również przez uczestników BOINC najsensowniej jest liczyć w Poland, w największym (ale nie wiadomo czy najlepszym ;) ) na świecie zespole o profilu m.in. ekologicznym z wysokim udziałem w projekcie Climateprediction.net, w jedynym zespole, który zaleca branie pod uwagę w obliczeniach (a szczególnie w życiu codziennym) krzywej obciążenia krajowej sieci energetycznej tym samym zasadniczo odradza liczenie 24/7 jak też odradza jako wyraźnie debilne kupowanie sprzętu wyłącznie dla projektów BOINC bez względu na skutki takiej krytyki dla mniej istotnej własnej punktacji, czy pozycji.

Alternatywnie zachęcamy do tego, by zachęcać ;) nowe osoby do mądrego przyłączania się do projektów BOINC.

Nie liczymy wszystkiego za wszelką cenę, bo nie ścigamy się w jakimś rankingu głupoty! Aktualnie w poważnych projektach, zdecydowanie wspierana jest przez Poland fizyka (astrofizyka), klimatologia, biologia, biochemia oraz medycyna.

Link zespołowy prowadzi do strony www.ekoportal.eu, gdzie znajdziecie szereg wyważonych opinii i konkretnych informacji ekologicznych w tym o zmianach i badaniach klimatu. Miejmy nadzieję, że niejednej osobie strona ta pomoże wyjść nieco poza myślenie w kategoriach punktów i pozycji i szerzej spojrzeć na różnego rodzaju decyzje - również te związane z obliczeniami rozproszonymi.

*************


Artykuły:

Artykuł o BOINC na stronie FUTUREBLOG.PL, który porównuje BOINC-a do superkomputerów i dostarcza nowych argumentów za przyłączaniem się do BOINC-a.

e-mail:boinc@wp.pl

Search teams